บริการเปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์

บริการเปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ รายละเอียดลูกค้า : ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์บริการ : บริการเปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์รายละเอียดงาน : บริการปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ จ.ลำปางปี : 2567 (2024) ติดต่อเรา Facebook Facebook Add Line Add Line YouTube YouTube

บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์

บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์ รายละเอียดลูกค้า : บริษัท ไทย ยานากาวา จำกัดบริการ : บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์รายละเอียดงาน : บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์ สำหรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปี : 2566 (2023) สั่งซื้อ/สอบถาม Facebook Facebook Add Line Add Line YouTube YouTube

บริการให้เช่าโหลดแบงค์ (#4)

บริการให้เช่าโหลดแบงค์ (#4) รายละเอียดลูกค้า : โรงพยาบาลศรีระยอง บริการ : บริการเช่าโหลดแบงค์รายละเอียดงาน : บริการเช่าโหลดแบงค์ สำหรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 750 kVA ที่หน้างานโรงพยาบาลศรีระยองปี : 2566 (2023) สั่งซื้อ/สอบถาม Facebook Facebook Add Line Add Line YouTube YouTube