บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์

บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์ รายละเอียดลูกค้า : บริษัท ไทย ยานากาวา จำกัดบริการ : บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์รายละเอียดงาน : บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์ สำหรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปี : 2566 (2023) สั่งซื้อ/สอบถาม Facebook Facebook Add Line Add Line YouTube YouTube

บริการให้เช่าโหลดแบงค์ (#4)

บริการให้เช่าโหลดแบงค์ (#4) รายละเอียดลูกค้า : โรงพยาบาลศรีระยอง บริการ : บริการเช่าโหลดแบงค์รายละเอียดงาน : บริการเช่าโหลดแบงค์ สำหรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 750 kVA ที่หน้างานโรงพยาบาลศรีระยองปี : 2566 (2023) สั่งซื้อ/สอบถาม Facebook Facebook Add Line Add Line YouTube YouTube

บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (#2)

บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (#2) รายละเอียดลูกค้า : บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัดบริการ : ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายละเอียดงาน : บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดแบงค์ (Loadbank Testing) ขนาด 69 kVA ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยองปี : พ.ศ.2565 (2022) สั่งซื้อ/สอบถาม Facebook Facebook Add Line Add Line YouTube YouTube