บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์

รายละเอียด

ลูกค้า : บริษัท ไทย ยานากาวา จำกัด
บริการ : บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์
รายละเอียดงาน : บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเช่าโหลดแบงค์ สำหรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ปี : 2566 (2023)