บริการเปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์

Replacement a Battery Charger of Diesel Generator Set for Wellness Center Lampang

รายละเอียด

ลูกค้า : ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
บริการ : บริการเปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์
รายละเอียดงาน : บริการปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ จ.ลำปาง
ปี : 2567 (2024)