บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMP100PXS (100 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Powerlink 6DT6.5CG2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Powerlink PL3A
ชุดควบคุม (Controller) : PLC7420