บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): GMP100PXS (100 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Powerlink 6DT6.5CG2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Powerlink PL3A
ชุดควบคุม (Controller): PLC7420
ปี (Year): 2562 (2019)