หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือเกาะเมียง, เกาะสุรินทร์

หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือเกาะเมียง, เกาะสุรินทร์

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : ออเดอร์พิเศษ*
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : C66D5L (66 KVA) 4 เครื่อง
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 4BTAA3.3G13
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI224F
ชุดควบคุม (Controller) : Power Start PS0500