หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือเกาะเมียง, เกาะสุรินทร์

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดตู้ครอบเก็บเสียง จำนวน 4 เครื่อง
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): ออเดอร์พิเศษ* (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): C66D5L (66 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins 4BTAA3.3G13
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Stamford UCI224F
ชุดควบคุม (Controller): Power Start PS0500
ปี (Year): 2563 (2020)