งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

PM Generator at East Water Group

รายละเอียด

ลูกค้า : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริการ : ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (รายปี)
รายละเอียดงาน : งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พื้นที่ระยอง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา รวม 14 สถานี
ปี : 2564 (2021)