บริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รายละเอียด

ลูกค้า : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี
บริการ : ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : งานก่อสร้างห้องติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งานสายไฟ ระบบ ATS ถังน้ำมัน ฯลฯ
ปี : 2565 (2022)