บริการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรายปี

รายละเอียด

ลูกค้า : บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริการ : ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : บริการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรายปี หน้างานบริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ปี : ม.ค. 2564 (2021)