บริการให้เช่าโหลดแบงค์ (#3)

รายละเอียด

ลูกค้า : บริษัท บี พร้อมท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริการ : ให้เช่าโหลดแบงค์ 
รายละเอียดงาน : บริการให้เช่าโหลดแบงค์ สำหรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Loadbank Testing) จำนวน 2 เครื่อง ที่โรงงาน GWM จ.ระยอง
ปี : 2565 (2022)