บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (#2)

รายละเอียด

ลูกค้า : บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริการ : ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดแบงค์ (Loadbank Testing) ขนาด 69 kVA ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
ปี : พ.ศ.2565 (2022)