บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (#1)

Customer: Bridgestone Technifibre Co., Ltd. Service: Loadbank Testing Scope of Work: Loadbank for Generator Testing at Multiphase Corporation Workshop Year: 2021

รายละเอียด

ลูกค้า : บริษัท บริดจสโตน เทคนิไฟเบอร์ จำกัด
บริการ : ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดแบงค์ (Loadbank Testing) ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
ปี : พ.ศ.2564 (2021)