ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ.นครราชสีมา

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ.นครราชสีมา

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMP30PXS (30 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Potise 4D3.2CG
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Potise PL1G
ชุดควบคุม (Controller) : PLC920
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : AP63A