ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ.นครราชสีมา

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): GMP30PXS (30 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Potise 4D3.2CG
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Potise PL1G
ชุดควบคุม (Controller): PLC920
ปี (Year): 2562 (2019)