ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : Wagna
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Type) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิด/เครื่องเปลือย
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : Wagna DC250W-50P (250 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Wagna 6DTA9.7E-G
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Wagna WG27A200Y
ชุดควบคุม (Controller) : Wagna WE8010N