ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมงานติดตั้ง งานสายไฟ ฯลฯ
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): Wagna (ชนิดเครื่องเปลือย)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): Wagna DC250W-50P (250 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Wagna 6DTA9.7E-G
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Wagna WG27A200Y
ชุดควบคุม (Controller): Wagna WE8010N
ปี (Year): 2564 (2021)