โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ (Project Name) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 385 kVA พร้อมงานติดตั้ง และทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดแบงค์ (Loadbank Testing) ที่หน้างานโรงพยาบาลโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : Wagna
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Type) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิด/เครื่องเปลือย
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : Wagna DC385W-50P (385 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Wagna 6DTA12H-G
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Wagna WG31A320Y5
ชุดควบคุมและสวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Controller & ATS) : Wagna