โรงพยาบาลโพธิ์ชัย (จ.ร้อยเอ็ด)

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมงานติดตั้ง ทดสอบโหลดแบงค์ (Loadbank Testing) ที่หน้างาน
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): Wagna (ชนิดเครื่องเปลือย)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): DC385W-50P (385 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Wagna 6DTA12H-G
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Wagna WG31A320Y5
ชุดควบคุม (Controller): Wagna
ปี (Year): 2565 (2022)