คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : Wagna
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : DL288W-50P (300 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Wagna 6DTA10H-G
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Wagna WG31A260Y5
ชุดควบคุม (Controller) : Wagna WE8010
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : Gtec630A