คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมงานติดตั้ง งานสายไฟ ระบบ ATS สร้างโรงเรือน ฯลฯ
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): Wagna (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): DL288W-50P (300 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Wagna 6DTA10H-G
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Wagna WG31A260Y5
ชุดควบคุม (Controller): Wagna WE8010
ปี (Year): 2563 (2020)