งานแสดงเทคโนโลยีและบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม 2565 (#2)

รายละเอียด

รายละเอียด : งานแสดงเทคโนโลยีและบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี
วันที่ : 2-3 ส.ค. 2565 (2022)