งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ของกระทรวงพลังงาน

รายละเอียด

รายละเอียด : ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส” หรือ “ไมโครเทอร์ไบน์” (Microturbine) จากแบรนด์ Capstone Green Energy® ในงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ และการประปา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ : เดือน พ.ย. 2565 (2022)