งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

รายละเอียด

รายละเอียด : งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค
วันที่ : 19 ส.ค. 2563 (2020)