การตรวจประเมินภายนอกเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 & 45001

รายละเอียด

รายละเอียด : การตรวจประเมินภายนอกเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 & 45001 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 25-26 มี.ค. 2564 (2021)