การตรวจสอบ EXTERNAL AUDIT ประจำปี 2565

รายละเอียด

รายละเอียด : การตรวจสอบ External Audit ประจำปี 2565 สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 1-2 มิ.ย. 2565 (2022)