การตรวจสอบ EXTERNAL AUDIT ประจำปี 2562

รายละเอียด

รายละเอียด : การตรวจสอบ External Audit ประจำปี 2562 สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 12 มิ.ย. 2562 (2019)