อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

รายละเอียด

รายละเอียด : อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ที่บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตึก CW Tower
วันที่ : 23 พ.ย. 2565 (2022)