โครงการอบรมการออกแบบชุดกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน รุ่นที่ 3

รายละเอียด

รายละเอียด : ทีม Sales Engineer เข้าร่วมโครงการอบรมการออกแบบชุดกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
วันที่ : 19-21 พ.ค. 2566 (2023)