อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 (เวิร์คช้อป)

รายละเอียด

รายละเอียด : อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 14 ธ.ค. 2564 (2021)