อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

รายละเอียด

รายละเอียด : อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ที่บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตึก CW Tower
วันที่ : 21 ธ.ค. 2564 (2021)