อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 (เวิร์คช้อป)

รายละเอียด

รายละเอียด : พนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : 28 ส.ค. 2556 (2019)