อบรมหลักสูตรการดับเพลิงชั้นต้น ประจำปี 2562

อบรมหลักสูตรการดับเพลิงชั้นต้น ประจำปี 2562

อบรมหลักสูตรการดับเพลิงชั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
สถานที่ : บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (จ.ระยอง)
วันที่ : 28 ส.ค. 2562

« 1 ของ 3 »