เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Wagna รุ่น DC30W-50P

คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: DC30W-50P (ตู้ครอบเก็บเสียง)
เครื่องยนต์ (Engine): Wagna 3DN3.3E-G
ไดร์ปั่นไฟ (Alternator): Wagna WG18A25Y
ชุดควบคุม (Controller): Wagna WE8010
พิกัดกำลัง Prime Power: 24 kw / 30 kva
พิกัดกำลัง Standby Power: 27 kw / 33 kva