เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Powerlink รุ่น GMP45PXS

คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: GMP45PXS (ตู้ครอบเก็บเสียง)
เครื่องยนต์ (Engine): Powerlink 4D3.2TG2
ไดร์ปั่นไฟ (Alternator): Powerlink PL2B
ชุดควบคุม (Controller): PLC920
พิกัดกำลัง Prime Power: 36 kw / 45 kva
พิกัดกำลัง Standby Power: 40 kw / 50 kva