เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Powerlink รุ่น GMP30PXS

คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: GMP30PXS (ตู้ครอบเก็บเสียง)
เครื่องยนต์ (Engine): Powerlink 4D3.2G1
ไดร์ปั่นไฟ (Alternator): Powerlink PL1G
ชุดควบคุม (Controller): PLC920
พิกัดกำลัง Prime Power: 24 kw / 30 kva
พิกัดกำลัง Standby Power: 26.4 kw / 33 kva