เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Multiphase Power รุ่น GMP80PXS

คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: GMP80PXS (ตู้ครอบเก็บเสียง)
เครื่องยนต์ (Engine): Powerlink 4DTA4.8ECG2
ไดร์ปั่นไฟ (Alternator): Powerlink PL2DS
ชุดควบคุม (Controller): PLC920
พิกัดกำลัง Prime Power: 64 kw / 80 kva
พิกัดกำลัง Standby Power: 82 kw / 103 kva