เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Multiphase Power รุ่น GMP20PXS

คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: GMP20PXS (ตู้ครอบเก็บเสียง)
เครื่องยนต์ (Engine): Powerlink 4D2.7CG
ไดร์ปั่นไฟ (Alternator): Powerlink PL1E
ชุดควบคุม (Controller): PLC920
พิกัดกำลัง Prime Power: 16 kw / 20 kva
พิกัดกำลัง Standby Power: 17.6 kw / 22 kva