เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Multiphase Power รุ่น GMP100PXS

คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: GMP100PXS (ตู้ครอบเก็บเสียง)
เครื่องยนต์ (Engine): Powerlink 4DTA4.8ECG2
ไดร์ปั่นไฟ (Alternator): Powerlink PL3A
ชุดควบคุม (Controller): PLC7420
พิกัดกำลัง Prime Power: 80 kw / 100 kva
พิกัดกำลัง Standby Power: 88 kw / 110 kva