โรงพยาบาลเนินมะปราง (จ.พิษณุโลก)

รายละเอียดงาน (Scope of Work): เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและบริการทดสอบโหลดแบงค์ ที่หน้างานโรงพยาบาลเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): Wagna (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): DC440W-50S (440 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Wagna 6DTA13E-G
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Wagna WG31A320Y5
ชุดควบคุม (Controller): Wagna WE8010
ปี (Year): 2567 (2024)