กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและทดสอบด้วยโหลดแบงค์ที่หน้างาน
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): Wagna (คอนเทนเนอร์)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): DC1100W-50 (1100 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Wagna 12DTA39H-G
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Wagna WG40A800Y
ชุดควบคุม (Controller): Wagna WE8010
ปี (Year): 2566 (2023)