องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

Supply Diesel Generator Set with with 4 Wheels Trailer for Nakornsawan-Oak Subdistrict Administrative Organization

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล พร้อมประกอบบนรถล้อลาก
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): Leega (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): LG250SC (250 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine): SDEC SC9D310D2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Leega LA274G200
ชุดควบคุม (Controller): DSE7320
ปี (Year): 2566 (2023)