กรมวิชาการเกษตร ขอนแก่น

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมงานติดตั้ง และทดสอบโหลดแบงค์ (Loadbank Testing) ที่หน้างาน
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): Powerlink (ชนิดเครื่องเปลือย)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): VR625PX (625 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Powerlink 6D25TAG4
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Powerlink PL5L
ชุดควบคุม (Controller): XC762
ปี (Year): 2565 (2022)