ไมโครเทอร์ไบน์ C1000S

CAPSTONE GREEN ENERGY ผลิตภัณฑ์ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส” หรือ “ไมโครเทอร์ไบน์” (Microturbine) จากแบรนด์ Capstone Green Energy® เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากถึง 25-33% มีค่ามลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน (น้อยกว่า 9 PPM NOx) ถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาด (Green Energy) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้กับเชื้อเพลิงได้หลายชนิด อาทิ LPG, LNG, Natural Gas, Bio Gas เป็นต้น และยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CARB ของรัฐคาลิฟอร์เนีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมาตรฐานมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดที่สุดในโลก ไอเสียที่เกิดขึ้นมีค่า O2 อยู่สูงถึง 18% และสำหรับมลพิษตัวอื่นๆ ที่ปนออกมา ประกอบด้วย NOx 4 ppm, CO 8 ppm และ...

ไมโครเทอร์ไบน์ C800S

CAPSTONE GREEN ENERGY ผลิตภัณฑ์ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส” หรือ “ไมโครเทอร์ไบน์” (Microturbine) จากแบรนด์ Capstone Green Energy® เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากถึง 25-33% มีค่ามลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน (น้อยกว่า 9 PPM NOx) ถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาด (Green Energy) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้กับเชื้อเพลิงได้หลายชนิด อาทิ LPG, LNG, Natural Gas, Bio Gas เป็นต้น และยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CARB ของรัฐคาลิฟอร์เนีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมาตรฐานมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดที่สุดในโลก ไอเสียที่เกิดขึ้นมีค่า O2 อยู่สูงถึง 18% และสำหรับมลพิษตัวอื่นๆ ที่ปนออกมา ประกอบด้วย NOx 4 ppm, CO 8 ppm และ...

ไมโครเทอร์ไบน์ C600S

CAPSTONE GREEN ENERGY ผลิตภัณฑ์ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส” หรือ “ไมโครเทอร์ไบน์” (Microturbine) จากแบรนด์ Capstone Green Energy® เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากถึง 25-33% มีค่ามลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน (น้อยกว่า 9 PPM NOx) ถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาด (Green Energy) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้กับเชื้อเพลิงได้หลายชนิด อาทิ LPG, LNG, Natural Gas, Bio Gas เป็นต้น และยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CARB ของรัฐคาลิฟอร์เนีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมาตรฐานมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดที่สุดในโลก ไอเสียที่เกิดขึ้นมีค่า O2 อยู่สูงถึง 18% และสำหรับมลพิษตัวอื่นๆ ที่ปนออกมา ประกอบด้วย NOx 4 ppm, CO 8 ppm และ...