เราเป็นผู้นำตลาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องเจนเนอเรเตอร์ ที่ครบวงจร

ปัจจุบัน "เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)" หรือบางคนเรียกเครื่องปั่นไฟ หรือเจนเนอเรเตอร์ นับเป็นหัวใจหลักของทุกอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ และมีประโยชน์อย่างมากในเวลาไฟดับ ไฟกระชาก หรือไฟไม่พอ ทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้อีกด้วย

ส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

ส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สามารถแบ่งได้กว้างๆ ดังนี้ เครื่องยนต์, อัลเทอร์เนเตอร์, ระบบเชื้อเพลิง, ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า, ระบบระบายความร้อนและไอเสีย, ระบบหล่อลื่น, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

การปรับปรุงค่า Power Factor หรือค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

จากนิยามของตัวประกอบกำลังไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่า ระบบไฟฟ้าใดที่มีตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำ นั่นคืออัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้า รีแอคตีฟหรือกำลังไฟฟ้าเสมือน (กิโลวาร์) ต่อกำลังไฟฟ้าจริง (กิโลวัตต์) มีค่าสูง