โรงแรมเวลาดี อุดรธานี

โรงแรมเวลาดี อุดรธานี

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : LG355C (355 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6LTAA9.5-G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Leega AC
ชุดควบคุม (Controller) : DSE6020