บริษัท ทีไอเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด #2

บริษัท ทีไอเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด #2

ชื่อโครงการ (Project Name) : ปั๊ม ปตท. สาขาชลบุรี
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : MP220C (220 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6CTAA8.3-G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274H
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7320
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : AP400A

« 1 ของ 2 »