บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด #1

บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด #1

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMS200CS (200 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6CTAA8.3-G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274H
ชุดควบคุม (Controller) : PLC7420