บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMS175CS (175 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6CTA8.3-G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274G
ชุดควบคุม (Controller) : PLC7420