บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMS60CS (60 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 4BTA3.9-G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI224E
ชุดควบคุม (Controller) : PLC920